Nauka stojąca za Integral Biotics®


CZYM SĄ PSYCHOBIOTYKI?

Psychobiotyki to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Działają one poprzez modulację biochemii mózgu i zwiększenie poziomu niektórych neuroprzekaźników, które istotnie wpływają na nastrój oraz zachowanie. Ten szczególny rodzaj probiotyków zmienia sposób, w jaki reagujemy na stres, a także reguluje nasz nastrój. 

Psychobiotyki posiadają korzystne działanie, ponieważ mogą pomóc zmniejszyć stres i niepokój, zwiększyć odczuwanie pozytywnych emocji oraz poprawić funkcjonowanie poznawcze. Badania wykazały również, że mogą być w stanie leczyć objawy niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lub zaburzenia lękowe. 

Właściwości psychobiotyków istnieją dzięki ich interakcjom zachodzącym w obrębie osi jelitowo-mózgowej.

Untitled 1520 × 1080 px 1
gut brain

OŚ MÓZGOWO-JELITOWA

Oś jelita-mózg to dwukierunkowy system komunikacji, który obejmuje mózg oraz przewód pokarmowy. Narządy te komunikują się między sobą dzięki specjalnym nerwom, które przesyłają informacje na temat tego, co się dzieje w całym organizmie. Wszystko to dzieje się dzięki najdłuższemu nerwowi autonomicznego układu nerwowego – nerwowi błędnemu, który przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a jelitami. 

Oś mózgowo-jelitowa jest kluczowym elementem fizjologii człowieka. Jest to złożona sieć tkanek i narządów współpracujących ze sobą w celu rozwoju i utrzymania optymalnego zdrowia. Mikrobiota jelitowa komunikuje się z mózgiem za pomocą układu nerwowego, odpornościowego, neuroendokrynnego oraz ścieżki metabolicznej, zapewniając w ten sposób ważny związek między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jelita odgrywają kluczową rolę w naszym odpowiednim samopoczuciu, pełniąc wiele ważnych funkcji, takich jak wchłanianie składników pokarmowych, wytwarzanie witamin, a także pomoc w zwalczaniu infekcji. Są także domem dla milionów mikroorganizmów – wspólnie określanych jako mikrobiota jelitowa – które pomagają nam trawić pokarm, dbać o układ odpornościowy i zwalczać infekcje. W przewodzie pokarmowym żyje aż 100 miliardów bakterii, co stanowi prawie połowę układu odpornościowego organizmu.

W wielu badaniach naukowych wykazano, że probiotyki mają dużo szersze zastosowanie terapeutyczne niż wcześniej uważano. Istnieją setki badań pokazujących, jak zdrowie jelit wpływa na nasz nastrój, emocje, zachowanie i funkcje poznawcze.

robina weermeijer IHfOpAzzjHM unsplash 2

UKŁAD NERWOWY

Mikrobiota wywiera swoje działanie poprzez jelitowy układ nerwowy (ENS). ENS jest największym i najbardziej złożonym fragmentem obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Zawiera wiele różnych typów neuronów, porównywalnych pod względem liczby do tych w rdzeniu kręgowym. Ponadto, ma zdolność sekrecji szeregu neuroprzekaźników i neuromodulatorów podobnych do tych występujących w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Zarówno nerw błędny, jak i modulacja ogólnoustrojowych poziomów tryptofanu są silnie zaangażowane we wpływ mikrobioty jelitowej na mózg.

Bakterie mają zdolność produkcji wielu różnych neuroprzekaźników. Stwierdzono, że niektóre szczepy bakterii, nazywanych psychobiotycznymi, mają zdolność do produkcji serotoniny, dopaminy, acetylocholiny czy GABA, które odgrywają kluczową rolę w modulacji nastroju, motywacji, funkcjonowaniu poznawczym czy neuroplastyczności.

Untitled 1520 × 1080 px 2 e1670778187914

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Mikrobiota odgrywa ważną rolę w regulacji układu odpornościowego poprzez mechanizmy przeciwzapalne, które mogą przeciwdziałać objawom choroby ośrodkowego układu nerwowego o podłożu immunologicznym. Mikroflora jelitowa i psychobiotyki mogą zmieniać poziomy krążących cytokin, co może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie mózgu.

Mikrobiota i psychobiotyki mogą mieć bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Układ odpornościowy zapewnia również dwukierunkową komunikację z ośrodkowym układem nerwowym, co czyni go głównym celem transdukcji wpływu bakterii na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto pośredni wpływ mikroflory jelitowej i probiotyków na wrodzony układ odpornościowy może skutkować zmianami poziomu krążących cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu.

camilo jimenez 0yLmwcXLwLw unsplash

UKŁAD NEUROENDOKRYNNY

W szlaku wewnątrzwydzielniczym mikrobiom jelitowy odgrywa główną rolę w rozwoju i regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), która ma kluczowe znaczenie dla reakcji na stres. Komórki wydzielania wewnętrznego wydzielają neuroprzekaźniki w odpowiedzi na bodźce luminalne, działając jako przetworniki na trasie jelitowo-endokrynnej-OUN. Oś HPA reguluje wydzielanie kortyzolu, który może wpływać na komórki odpornościowe (w tym wydzielanie cytokin) zarówno lokalnie w jelitach, jak i ogólnoustrojowo. Kortyzol może również zmieniać przepuszczalność jelit i funkcję barierową oraz zmieniać skład mikroflory jelitowej.

Wiele badań podkreśla rolę mikrobiomu w modulowaniu reakcji na stres i modulowaniu zachowań związanych ze stresem, które są istotne dla zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depresja.

SZLAK METABOLICZNY

Bakterie jelitowe modulują różne reakcje metaboliczne gospodarza, powodując produkcję metabolitów, takich jak wtórne kwasy żółciowe, cholina i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla zdrowia gospodarza. Rzeczywiście, złożone węglowodany, takie jak błonnik pokarmowy, mogą być trawione, a następnie fermentowane w okrężnicy przez mikroorganizmy jelitowe do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak n-maślan, octan i propionian, o których wiadomo, że mają właściwości neuroaktywne i mogą modulować mózg i zachowanie.

Jak ukazano powyżej, psychobiotyki działają w bardzo holistyczny sposób, wpływając na wiele różnych części ciała i wpływając zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. 

Untitled 1520 × 1080 px 3
Nauka stojąca za Integral Biotics®


CZYM SĄ PSYCHOBIOTYKI?

Psychobiotyki to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Działają one poprzez modulację biochemii mózgu i zwiększenie poziomu niektórych neuroprzekaźników, które istotnie wpływają na nastrój oraz zachowanie. Ten szczególny rodzaj probiotyków zmienia sposób, w jaki reagujemy na stres, a także reguluje nasz nastrój. 

Psychobiotyki posiadają korzystne działanie, ponieważ mogą pomóc zmniejszyć stres i niepokój, zwiększyć odczuwanie pozytywnych emocji oraz poprawić funkcjonowanie poznawcze. Badania wykazały również, że mogą być w stanie leczyć objawy niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lub zaburzenia lękowe. 

Właściwości psychobiotyków istnieją dzięki ich interakcjom zachodzącym w obrębie osi jelitowo-mózgowej.

Untitled 1520 × 1080 px 1
gut brain

OŚ MÓZGOWO-JELITOWA

Oś jelita-mózg to dwukierunkowy system komunikacji, który obejmuje mózg oraz przewód pokarmowy. Narządy te komunikują się między sobą dzięki specjalnym nerwom, które przesyłają informacje na temat tego, co się dzieje w całym organizmie. Wszystko to dzieje się dzięki najdłuższemu nerwowi autonomicznego układu nerwowego – nerwowi błędnemu, który przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a jelitami. 

Oś mózgowo-jelitowa jest kluczowym elementem fizjologii człowieka. Jest to złożona sieć tkanek i narządów współpracujących ze sobą w celu rozwoju i utrzymania optymalnego zdrowia. Mikrobiota jelitowa komunikuje się z mózgiem za pomocą układu nerwowego, odpornościowego, neuroendokrynnego oraz ścieżki metabolicznej, zapewniając w ten sposób ważny związek między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jelita odgrywają kluczową rolę w naszym odpowiednim samopoczuciu, pełniąc wiele ważnych funkcji, takich jak wchłanianie składników pokarmowych, wytwarzanie witamin, a także pomoc w zwalczaniu infekcji. Są także domem dla milionów mikroorganizmów – wspólnie określanych jako mikrobiota jelitowa – które pomagają nam trawić pokarm, dbać o układ odpornościowy i zwalczać infekcje. W przewodzie pokarmowym żyje aż 100 miliardów bakterii, co stanowi prawie połowę układu odpornościowego organizmu.

forest

W wielu badaniach naukowych wykazano, że probiotyki mają dużo szersze zastosowanie terapeutyczne niż wcześniej uważano. Istnieją setki badań pokazujących, jak zdrowie jelit wpływa na nasz nastrój, emocje, zachowanie i funkcje poznawcze.

robina weermeijer IHfOpAzzjHM unsplash 2

UKŁAD NERWOWY

Mikrobiota wywiera swoje działanie poprzez jelitowy układ nerwowy (ENS). ENS jest największym i najbardziej złożonym fragmentem obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Zawiera wiele różnych typów neuronów, porównywalnych pod względem liczby do tych w rdzeniu kręgowym. Ponadto, ma zdolność sekrecji szeregu neuroprzekaźników i neuromodulatorów podobnych do tych występujących w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Zarówno nerw błędny, jak i modulacja ogólnoustrojowych poziomów tryptofanu są silnie zaangażowane we wpływ mikrobioty jelitowej na mózg.

Bakterie mają zdolność produkcji wielu różnych neuroprzekaźników. Stwierdzono, że niektóre szczepy bakterii, nazywanych psychobiotycznymi, mają zdolność do produkcji serotoniny, dopaminy, acetylocholiny czy GABA, które odgrywają kluczową rolę w modulacji nastroju, motywacji, funkcjonowaniu poznawczym czy neuroplastyczności.

Untitled 1520 × 1080 px 2 e1670778187914

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Mikrobiota odgrywa ważną rolę w regulacji układu odpornościowego poprzez mechanizmy przeciwzapalne, które mogą przeciwdziałać objawom choroby ośrodkowego układu nerwowego o podłożu immunologicznym. Mikroflora jelitowa i psychobiotyki mogą zmieniać poziomy krążących cytokin, co może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie mózgu.

Mikrobiota i psychobiotyki mogą mieć bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Układ odpornościowy zapewnia również dwukierunkową komunikację z ośrodkowym układem nerwowym, co czyni go głównym celem transdukcji wpływu bakterii na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto pośredni wpływ mikroflory jelitowej i probiotyków na wrodzony układ odpornościowy może skutkować zmianami poziomu krążących cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu.

camilo jimenez 0yLmwcXLwLw unsplash

UKŁAD NEUROENDOKRYNNY

W szlaku wewnątrzwydzielniczym mikrobiom jelitowy odgrywa główną rolę w rozwoju i regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), która ma kluczowe znaczenie dla reakcji na stres. Komórki wydzielania wewnętrznego wydzielają neuroprzekaźniki w odpowiedzi na bodźce luminalne, działając jako przetworniki na trasie jelitowo-endokrynnej-OUN. Oś HPA reguluje wydzielanie kortyzolu, który może wpływać na komórki odpornościowe (w tym wydzielanie cytokin) zarówno lokalnie w jelitach, jak i ogólnoustrojowo. Kortyzol może również zmieniać przepuszczalność jelit i funkcję barierową oraz zmieniać skład mikroflory jelitowej.

Wiele badań podkreśla rolę mikrobiomu w modulowaniu reakcji na stres i modulowaniu zachowań związanych ze stresem, które są istotne dla zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depresja.

Untitled 1520 × 1080 px 3

SZLAK METABOLICZNY

Bakterie jelitowe modulują różne reakcje metaboliczne gospodarza, powodując produkcję metabolitów, takich jak wtórne kwasy żółciowe, cholina i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla zdrowia gospodarza. Rzeczywiście, złożone węglowodany, takie jak błonnik pokarmowy, mogą być trawione, a następnie fermentowane w okrężnicy przez mikroorganizmy jelitowe do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak n-maślan, octan i propionian, o których wiadomo, że mają właściwości neuroaktywne i mogą modulować mózg i zachowanie.

Jak ukazano powyżej, psychobiotyki działają w bardzo holistyczny sposób, wpływając na wiele różnych części ciała i wpływając zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. 


OŚ MÓZGOWO-JELITOWA

Oś jelita-mózg to dwukierunkowy system komunikacji, który obejmuje mózg oraz przewód pokarmowy. Narządy te komunikują się między sobą dzięki specjalnym nerwom, które przesyłają informacje na temat tego, co się dzieje w całym organizmie. Wszystko to dzieje się dzięki najdłuższemu nerwowi autonomicznego układu nerwowego – nerwowi błędnemu, który przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a jelitami. 

Oś mózgowo-jelitowa jest kluczowym elementem fizjologii człowieka. Jest to złożona sieć tkanek i narządów współpracujących ze sobą w celu rozwoju i utrzymania optymalnego zdrowia. Mikrobiota jelitowa komunikuje się z mózgiem za pomocą układu nerwowego, odpornościowego, neuroendokrynnego oraz ścieżki metabolicznej, zapewniając w ten sposób ważny związek między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jelita odgrywają kluczową rolę w naszym odpowiednim samopoczuciu, pełniąc wiele ważnych funkcji, takich jak wchłanianie składników pokarmowych, wytwarzanie witamin, a także pomoc w zwalczaniu infekcji. Są także domem dla milionów mikroorganizmów – wspólnie określanych jako mikrobiota jelitowa – które pomagają nam trawić pokarm, dbać o układ odpornościowy i zwalczać infekcje. W przewodzie pokarmowym żyje aż 100 miliardów bakterii, co stanowi prawie połowę układu odpornościowego organizmu.

W wielu badaniach naukowych wykazano, że probiotyki mają dużo szersze zastosowanie terapeutyczne niż wcześniej uważano. Istnieją setki badań pokazujących, jak zdrowie jelit wpływa na nasz nastrój, emocje, zachowanie i funkcje poznawcze.

gut brain

(Cryan, Dinan, 2012)

UKŁAD NERWOWY

Mikrobiota wywiera swoje działanie poprzez jelitowy układ nerwowy (ENS). ENS jest największym i najbardziej złożonym fragmentem obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Zawiera wiele różnych typów neuronów, porównywalnych pod względem liczby do tych w rdzeniu kręgowym. Ponadto, ma zdolność sekrecji szeregu neuroprzekaźników i neuromodulatorów podobnych do tych występujących w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Zarówno nerw błędny, jak i modulacja ogólnoustrojowych poziomów tryptofanu są silnie zaangażowane we wpływ mikrobioty jelitowej na mózg.

Bakterie mają zdolność produkcji wielu różnych neuroprzekaźników. Stwierdzono, że niektóre szczepy bakterii, nazywanych psychobiotycznymi, mają zdolność do produkcji serotoniny, dopaminy, acetylocholiny czy GABA, które odgrywają kluczową rolę w modulacji nastroju, motywacji, funkcjonowaniu poznawczym czy neuroplastyczności. 

robina weermeijer IHfOpAzzjHM unsplash 2

UKŁAD NEUROENDOKRYNNY

W szlaku wewnątrzwydzielniczym mikrobiom jelitowy odgrywa główną rolę w rozwoju i regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), która ma kluczowe znaczenie dla reakcji na stres. Komórki wydzielania wewnętrznego wydzielają neuroprzekaźniki w odpowiedzi na bodźce luminalne, działając jako przetworniki na trasie jelitowo-endokrynnej-OUN. Oś HPA reguluje wydzielanie kortyzolu, który może wpływać na komórki odpornościowe (w tym wydzielanie cytokin) zarówno lokalnie w jelitach, jak i ogólnoustrojowo. Kortyzol może również zmieniać przepuszczalność jelit i funkcję barierową oraz zmieniać skład mikroflory jelitowej.

Wiele badań podkreśla rolę mikrobiomu w modulowaniu reakcji na stres i modulowaniu zachowań związanych ze stresem, które są istotne dla zaburzeń psychicznych, takich jak lęk i depresja.

IMG 2630 1

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Mikrobiota odgrywa ważną rolę w regulacji układu odpornościowego poprzez mechanizmy przeciwzapalne, które mogą przeciwdziałać objawom choroby ośrodkowego układu nerwowego o podłożu immunologicznym. Mikroflora jelitowa i psychobiotyki mogą zmieniać poziomy krążących cytokin, co może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie mózgu.

Mikrobiota i psychobiotyki mogą mieć bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Układ odpornościowy zapewnia również dwukierunkową komunikację z ośrodkowym układem nerwowym, co czyni go głównym celem transdukcji wpływu bakterii na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto pośredni wpływ mikroflory jelitowej i probiotyków na wrodzony układ odpornościowy może skutkować zmianami poziomu krążących cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu.

Untitled 1520 × 1080 px 2

SZLAK METABOLICZNY

Bakterie jelitowe modulują różne reakcje metaboliczne gospodarza, powodując produkcję metabolitów, takich jak wtórne kwasy żółciowe, cholina i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla zdrowia gospodarza. Rzeczywiście, złożone węglowodany, takie jak błonnik pokarmowy, mogą być trawione, a następnie fermentowane w okrężnicy przez mikroorganizmy jelitowe do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak n-maślan, octan i propionian, o których wiadomo, że mają właściwości neuroaktywne i mogą modulować mózg i zachowanie.

Untitled 1520 × 1080 px 3

Jak ukazano powyżej, psychobiotyki działają w bardzo holistyczny sposób, wpływając na wiele różnych części ciała i wpływając zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.