Psychobiotics – Good Microorganisms That Can Enhance the Workforce of Many Industries
Business

Psychobiotyki — dobre mikroorganizmy, które mogą zwiększyć siłę roboczą wielu branż

In recent years, there has been a growing interest in the connection between the gut and the brain, with studies revealing that the microbiome, or the collection of microorganisms in the gut, can significantly impact mental health and cognitive function. Psychobiotics, a type of probiotic developed specifically to target mental health and cognitive function, have…

Healthy aging
Nauka

Mikrobiom jelitowy a zdrowe starzenie się

Ludzkie ciało zawiera w sobie złożoną i dynamiczną społeczność drobnoustrojów, w skład której wchodzą bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki. Mikrobiota jelitowa jest często nazywana „zapomnianym narządem” ze względu na jej istotną rolę w utrzymaniu zdrowia poprzez wiele procesów fizjologicznych, w tym trawienie pokarmu i metabolizm, funkcje odpornościowe, a także produkcję witamin. Mimo że…

happy gut
Nauka

Czym są psychobiotyki?

Psychobiotyki są innowacją w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego. Są wyjątkowym rodzajem probiotyku, który wywiera pozytywny wpływ na pracę mózgu poprzez zmianę mikrobiomu jelitowego. Wielokrotnie zauważono w badaniach, że psychobiotyki mogą pomóc w leczeniu różnych schorzeń, w tym zaburzeń lękowych, depresyjnych, czy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Istnieją również wczesne badania sugerujące, że te drobnoustroje…