Understanding the Impact of Alcohol on Your Gut Microbiome

Wpływ alkoholu na mikrobiom jelitowy

Introduction: Recent years have seen a paradigm shift in our understanding of the relationship between alcohol consumption and health. Central to this evolving perspective is the gut microbiome, a complex ecosystem within our bodies that plays a crucial role in overall health. This article delves into the scientific findings regarding alcohol’s impact on the gut…

The gut microbiome and healthy aging

Mikrobiom jelitowy a zdrowe starzenie się

Ludzkie ciało zawiera w sobie złożoną i dynamiczną społeczność drobnoustrojów, w skład której wchodzą bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki. Mikrobiota jelitowa jest często nazywana „zapomnianym narządem” ze względu na jej istotną rolę w utrzymaniu zdrowia poprzez wiele procesów fizjologicznych, w tym trawienie pokarmu i metabolizm, funkcje odpornościowe, a także produkcję witamin. Mimo że…

What are psychobiotics?

Czym są psychobiotyki?

Psychobiotyki są innowacją w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego. Są wyjątkowym rodzajem probiotyku, który wywiera pozytywny wpływ na pracę mózgu poprzez zmianę mikrobiomu jelitowego. Wielokrotnie zauważono w badaniach, że psychobiotyki mogą pomóc w leczeniu różnych schorzeń, w tym zaburzeń lękowych, depresyjnych, czy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Istnieją również wczesne badania sugerujące, że te drobnoustroje…

Koniec treści

Koniec treści